ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ

Κατά την ινδουιστική αλλά και αρχαία Αιγυπτιακή παράδοση, οι έννοιες της μετενσαρκώσεως και μετεμψυχώσεως προϋποθέτουν την αποδοχή της εννοίας της υπάρξεως και αθανασίας της ψυχής, η οποία, μετά τον θάνατο του οργανισμού, διατηρείται ως χωριστή και ανεξάρτητη ύπαρξη από τον οργανισμό, ο οποίος αποσυντίθεται και ακολούθως ενσαρκώνεται σε άλλον οργανισμό. Η εκ νέου ενσάρκωση μιας ψυχής έχει γίνει πολλές φορές κατά το ιστορικό της παρελθόν και θα γίνει πολλές φορές στο μέλλον.
Μεταξύ των όρων ''μετενσάρκωση'' και ''μετεμψύχωση'' υπάρχει...
διαφορά. Με τον όρο ''μετενσάρκωση'' νοείται η εκ νέου ενσάρκωση της ψυχής από ανθρώπινο οργανισμό μόνο σε άλλον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ με τον όρο ''μετεμψύχωση'' νοείται η ενσάρκωση από ανθρώπινο οργανισμό σε άλλον οργανισμό ανθρώπου ή ζώου. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι δεχόμενοι την έννοια της μετενσαρκώσεως θεωρούν ότι μια ψυχική ατομικότητα εξελίσσεται μέσω όλων των ζωικών μορφών και ότι αρχικά εξελίσσεται μέσω οργανισμών ζώων και όταν η εξέλιξη της ψυχικής αυτής ατομικότητας ξεπεράσει κάποιο όριο, τότε ενσαρκώνεται σε οργανισμούς ανθρώπων και μόνον, διότι στην εξελικτική αυτή πορεία δεν υπάρχει οπισθοδρόμηση, αφού η ενσάρκωση σε οργανισμούς ζώων θεωρείται οπισθοδρόμηση. Οι δεχόμενοι την έννοια της μετεμψυχώσεως θεωρούν επίσης ότι μια ψυχική ατομικότητα εξελίσσεται μέσω όλων των ζωικών μορφών και ότι αρχικά εξελίσσεται μέσω οργανισμών ζώων και όταν η εξέλιξη της ψυχικής αυτής ατομικότητας ξεπεράσει κάποιο όριο, τότε ενσαρκώνεται σε οργανισμούς ανθρώπων, όμως αν οι πράξεις της ψυχικής αυτής ατομικότητας δεν συνάδουν με τον ανθρώπινο οργανισμό, τότε σε επόμενη ενσάρκωση λαμβάνουν οργανισμό ζώου.
liako.gr
Related Posts with Thumbnails