Ο ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Είναι ο πλανητίσκος που κάθε πέντε χιλιάδες χρόνια περνάει κοντά από την Γη. Κατοικείται από την Ελ-Αθηνά και τους δικούς της ΕΛ και είναι καλυμένος με χαλκό.Τελευταία του διέλευση περί το ...
3000 πΧ οπότε και οι ΕΛ υπό τους Διόνυσο και Ηρακλή κατενίκησαν στη Κίνα και την Κεντρική Αμερική τους Νεφελίμ που είχαν βγεί στην επιφάνεια της Γης από τα Τάρταρα.Το 2012 αναμένεται να ξαναπλησιάσει στην Γη. Οι θεωρίες συνομωσίας δίνουν και παίρνουν. Πολλοί κολάνε όμως στο οτι δεν γνωρίζουμε αν το πραγματικό 2012 μΧ είναι το...2012 ή το 2017 αφού υπάρχει διχογνωμία για το αν ο Χριστός γεννήθηκε το έτος ΜΗΔΕΝ ή το 5 μΧ.Πολλές οι θεωρίες καταστροφής που συνδέονται με το 2012. Μάγια, Νοστράδαμος και άλλοι ερίζουν για το ποιός έχει προβλέψει την καταστροφή της Γης με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Related Posts with Thumbnails