ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΗΤΗ

Στη Βραζιλία η Φυλή των Καϊάτο, που ζει στην Πολιτεία Μάττο Γκρόσσο, θεωρεί ότι οι πρόγονοί τους ήρθαν από έναν άλλο κόσμο και εγκαταστάθηκαν στη Γη. Διατηρούσαν μάλιστα την επικοινωνία με τον άλλο κόσμο για ...
πάρα πολλά χρόνια, αλλά ένας κακός μάγος όπως αναφέρουν, έκοψε αυτήν την επικοινωνία και από τότε περιμένουν να ξανανοίξει πάλι αυτός ο τρόπος επικοινωνίας. Το σημαντικό στοιχείο είναι πως οι άνθρωποι της φυλής αυτής, έχουν άριστες γνώσεις αστρονομίας.Στην εικόνα, μέλη της φυλής χορεύουν παριστάνοντας τους προγόνους των.
Related Posts with Thumbnails