ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Η Κιβωτός της Διαθήκης σύμφωνα με το βιβλίο της Εξόδου κατασκευάστηκε κατά πάσα πιθανότητα το 1250 πΧ. με βάση οδηγίες που έδωσε ο Θεός στους Εβραίους, και μετέφερε τις δέκα Εντολές, το ραβδί του Ααρών και μια στάμνα με μάννα. Για τον λαό της Εξόδου, η Κιβωτός αποτέλεσε ένα...
ιερό αντικείμενο αφού μαρτυρούσε την συνεχή παρουσία του Θεού ανάμεσα στον εκλεκτό λαό του, για αυτό και η παράδοση θέλει να έχει διασωθεί από την καταστροφή του Ναού του Σολομώντα  το 587 πΧ. από τον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος την έκρυψε σε κάποια σπηλιά,  κοντά στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Εναλλακτικές θεωρίες για την τύχη της Κιβωτού έχουν αναπτυχθεί από ερευνητές σαν τον V. Jones και G. Hancock κυρίως μετά την ανακάλυψη του Χάλκινου Κυλίνδρου το 1952 όπου αναγράφεται πως στον δεύτερο Ναό, αυτόν του Ηρώδη, ανάμεσα στα υπόλοιπα ιερά αντικείμενα υπήρχε  και η Κιβωτός της Διαθήκης.
Related Posts with Thumbnails