ΟΙ ΝΑΖΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ

Οι Γερμανοί όχι μόνο είχαν πατήσει στην Ανταρκτική αλλά και μάλιστα έφτασαν με κατασκευές που για την εποχή εκείνη και πρωτοποριακές ήταν, και απίστευτα γρήγορες. Τα περίφημα...
ΧΑΝΕΜΠΟΥ και τα υπερταχήτατα ΒΡΥΛ, κατάφεραν να τους ταξιδεύσουν σε σημεία που ποτέ κανείς άλλος την εποχή εκείνη δεν είχε διανοηθεί να ταξιδεύσει.
Related Posts with Thumbnails