Πάτερ Παϊσιος ζωή μετά θάνατον

O Πάτερ Παΐσιος μιλάει γιά τήν μετά θάνατον ζωή, τό πῶς οἱ κατάρες ἐπιρεάζουν τόν πνευματικό κόσμο τοῦ ἀνθρώπου καί πῶς πρέπει να μνημονεύουμε τούς νεκρούς.

Related Posts with Thumbnails